تدوین ساختار و معماری محتوا

معماري محتوا چيست؟ و جایگاه آن در طراحی سایت کجاست؟ قبل از اينکه مشخص کنيم معماري محتوا واقعا چيست بايد مرز بين معماري محتوا و مديريت محتوا را از يکديگر مشخص کنيم. بسياري از افراد در تعريف معماري محتوا ويژگي ها و مشخصات تعريف شده براي مفهوم مديريت محتوا را ذکر ميکنند. چيزي که لازم است در همين ابتدا بدانيم اينکه اين کاملا اشتباه است. در واقع در فرآيند توليد و انتشار محتوا، معماري محتوا قبل از مديريت محتوا قرار ميگيرد. به بيان ساده تر، معماري محتوا در يک وب سايت، ايجاد ساختار طبقه بندي انتشار محتوا و اطلاعات، ايجاد مسيرهاي دسترسي به اطلاعات و چينش اجزاي اطلاعاتي وب سايت به نحوي است که حداکثر دسترس پذيري و اثرگذاري بر مخاطب را فراهم کند. همانگونه که پيداست اين فعاليت در فرآيند توليد و انتشار محتوا قبل از فعاليت مديريت محتوا ميبايست انجام پذيرفته باشد. مديريت محتوا فعاليتي است که عموما کارفرما و يا مالک يک وب سايت اقدام به آن ميکند. مانند درج محتواي محصولات، درج اخبار، درج تصاوير و به صورت کلي بروز رساني وب سايت و پورتال؛ اما معماري محتوا فعاليتي است که طراح وب سايت در زمان طراحي وب سايت و يا طراحي پورتال نسبت به آن اقدام ميکند. يک معماري محتواي مناسب علاوه بر ايجاد حداکثر دسترس پذيري و اثرگذاري بر مخاطب آثار ويژه اي نيز در نتايج حاصل در موتور هاي جستجو و بهينه سازي يک وب سايت دارد. تصوير زير به خوبي جايگاه فعاليت معماري محتوا در فرآيند طراحي وب سايت را نمايش ميدهد.