۱۳۹۵-۱۱-۰۱ سعید نوری بدون دیدگاه راهکارها

پورتال هوشمند راهکار اختصاصي خود را براي موسسات مالي بر اساس ترکيب و چيدمان ويژه اي از سرويس ها و ماژول هاي نرم افزار مديريت محتوا و پورتال خود تدارک ديده است. ماحصل اين راهکار در بانک ها و موسسات مالي نظام مند سازي شيوه ارائه اطلاعات به مخاطبان (اعم از مشتريان و کارکنان) در شبکه اينترنت و شبکه داخلي سازمان است. پيشنهاد ويژه پورتال هوشمند در اين راهکار ايجاد ارتباطات يکپارچه وب سايت و يا پورتال با سيستم هاي داخلي موسسه است. اين يکپارچه سازي در زمان طراحی سایت در واقع کمک ميکند تا مشتري بتواند از خدمات ارائه شده توسط سيستم هاي داخلي به واسطه پورتال بهره برداری کند. محور دوم اين راهکار پياده سازي فرآيندهاي ارائه خدمات به مشتري به صورت الکترونيکي است، منظور از اين مهم، پياده سازي فرآيندهايي است که تا کنون به صورت دستي و يا با مراجعه حضوري مشتري به شعبات موسسه، مانند فرآيندهاي تکميل فرم هاي درخواست تسهيلات، افتتاح حساب و … صورت ميگرفته است.

نظر شما برای “طراحی پورتال ویژه موسسات مالی”