فناوری اطلاعات و اشتغال

سیاری از کارگران و اتحادیه های کارگری امروزه نگران رشد بیکاری بر اثر به کارگیری فناوری اطلاعات هستند. فناوری اطلاعات توانسته است ساختار و محتوای مشاغل را تحت تاثیر قرار دهد و همچنین موجب ایجاد مشاغلی گردیده که مستقیما به فناوری اطلاعات وابسته اند.

 

گسترش مکانیزاسیون در کارخانجات و دفاتر موجب کاهش تعداد کارکنان گردیده است. همچنین فعالیت در این مشاغل مستلزم برخورداری از دانش فناوری اطلاعات است.

در کشورهای صنعتی و توسعه یافته تاثیر فناوری اطلاعات بیشتر از کشورهای در حال توسعه و عقب نگه داشته بوده است. اینکه فناوری اطلاعات تاثیر چشمگیری بر کاهش اشتغال داشته است امری واضح و قابل درک است. لیکن این کاهش بر مشاغلی بوده است که عمدتا یدی و تکراری و قابل جایگزین با سیستم های مکانیزه بوده است. مشاغل بسیاری در صنایع مانند صنعت خودرو امروز حذف و سیستم های مکانیزه جایگزین آن شده اند و توانسته اند در بهره وری این صنایع تاثیر قابل توجهی داشته باشند. از این منظر فناوری اطلاعات تاثیرات زیر را به همراه داشته است:
الف- کاهش نیاز به نیروی کار انسان یدی
ب- کاهش سطح مهارت ها (مهارت های تکراری و ساخت یافته)
ج- عدم نیاز به بسیاری از کارکنان سنتی
د- افزایش بیکاری در مشاغل تکراری و یدی با جایگزینی سیستم های رایانه و ربات

لیکن نکته قابل توجه این است که با ورود فناوری اطلاعات به جوامع و گسترش آن مشاغل جدیدی به وجود می آیند و فرصت های بسیاری برای جذب افراد در این مشاغل ایجاد می شود. مشاغل در این شرایط، مشاغل تکراری، یدی، و با محتوای خسته کننده نبوده و عمدتا مشاغل دانش محور می باشند. فناوری اطلاعات طیف گسترده ای از مشاغل را به وجود آورده که در یک دهه گذشته حتی تفکر آن نیز وجود نداشت. فعالیت در محیط فناوری-محور مستلزم برخورداری از دانش و مهارت های خاصی است که اکثر کارکنان سنتی از آن بی بهره اند و بایستی طیف وسیعی از مهارت ها و دانش تعریف و آموخته شود.
ایجاد فرصت های شغلی جدید برای معلولین و آنهایی که قادر به کار در خارج از منزل نیستند، از دستاوردهای اشتغال عصر نوین فناوری اطلاعات است.

در یک جمع بندی می توان چنین نتیجه گرفت که:
–    اتوماسیون همواره توانسته است مشاغل جدید به وجود آورد.
–    بیکاری در جوامع غیرصنعتی بالاتر از جوامع صنعتی است.
–    مشاغل حرفه ای و مدیریتی همواره در حال گسترش است.
–    با توسعه فناوری اطلاعات طیف وسیعی از مشاغل جدید با مهارت های نوین به وجود می آید.

ارتباطات اجتماعی
بکارگیری فناوری اطلاعات در جوامع نوین موجب در دسترس قرار دادن نیازهای مختلفی است که افراد در محل های استقرار خود به آنها نیازمندند. بنابراین دیگر دلیلی وجود ندارد که افراد از محل خود خارج شوند و به مکان های مختلف مراجعه تا نیازهای خود را تامین نمایند. این امر جدا از مسائل سلامتی فیزیکی می تواند منجر به کاهش تماس های مستقیم افراد با یکدیگر شده و این یکی از پیامدهای جوامع نوین است.

حریم خصوصی
به طور قطع گسترش فناوری اطلاعات و به کار گیری آن در سطوح مختلف سازمان ها در جامعه موجب گردیده تا اطلاعات بسیاری در مورد افراد و شهروندان به طور پراکنده به وجود آید. شهروندان چگونه می توانند اطمینان حاصل کنند که اطلاعات آنها در راه های غیراخلاقی و با هدف سودبری مورد بهره برداری قرار نمی گیرد. آیا قوانین و مقررات خاصی حاکم بر جمع آوری و ارزش، نگهداری و توزیع اطلاعات در جامعه است و آیا حساسیت لازم در حفظ امنیت و عدم توزیع ناصواب اطلاعات بین مسوولین و کارکنان سازمان ها وجود دارد؟

نظر شما برای “فناوری اطلاعات و اشتغال”