پورتال درون سازمانی چگونه بر افزایش بهره وری تاثیر می گذارد؟

پورتال درون سازمانی (پورتال داخلی، پورتال اینترانتی، پورتال شرکتی یا هر اسم دیگری که روی آن گذارده اند) یک راه حل تکنولوژیک است که برنامه های کاربردی پراکنده، اطلاعات و دانش سازمانی را به منظور تسهیل و آسان سازی تصمیم گیری در سازمان یکپارچه میکند.

 

راهکارهای مبتنی بر پورتال به صورت متوسط زمان مورد نیاز برای یافتن اطلاعات و مستندات مورد نیاز را تا ۵۰ درصد کاهش میدهند. با راهکارهای مبتنی بر پورتال درون سازمانی تقریبا به همین اندازه (۵۰ درصد) افزایش مزیت در استفاده از بدنه دانش سازمان نیز قابل مشاهده است. در همین حال در بخش های مالی سازمان نیز میزان استفاده موثر از دانش و اطلاعات سازمانی تا ۳۵ درصد رشد داشته است. از امتیازات دیگر پورتال های درون سازمانی همچنین میتوان به افزایش ۲۰ درصدی بهره وری میان کارمندان سازمان های بزرگ اشاره کرد.
مزایای ویژه طراحی پورتال های درون سازمانی را میتوان به صورت خلاصه بدین صورت دسته بندی کرد:

  • اطلاعات و محتوای سازمانی به صورتی ساختارمند و نظام مند طبقه بندی میشوند.
  • اطلاعات و محتوا به راحتی میان کارمندان به گردش درآمده و مبادله میشوند.
  • اطلاعات مربوط به وضعیت کاری کارمندان به سرعت توسط مدیران آن ها دریافت و به گردش در میآید.
  • بدون نیاز به حقوق دسترسی ویژه بر روی سایر سیستم های درون سازمانی امکان استفاده از اطلاعات و سرویس های آن ها فراهم میشود.
  • برنامه ها و گزارشات کاری به راحتی به اشتراک گذاشته میشوند

نمودار زیر به خوبی نحوه تعامل یک پورتال درون سازمانی با حوزه های مختلف کاربرد در سازمان را به نمایش میگذارد:

طراحی پورتال درون سازمانی

نظر شما برای “پورتال درون سازمانی چگونه بر افزایش بهره وری تاثیر می گذارد؟”