خلق ارزش در سرویس های فناوری اطلاعات

خلق ارزش در سرویس های فناوری اطلاعات

دی ۲۹, ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه مدیریت فناوری اطلاعات

خلق ارزش در سرویس های فناوری اطلاعات امروزه واژه «ارزش» در دادوستد سرویس بسیار به گوش می رسد. هر سرویس دهنده ای مدعی است که خلق ارزش در سرویس های فناوری اطلاعات می کند و هر سرویس گیرنده ای تمایل...

ادامه مطلب

مدیریت رویدادها در سرویس های مبتنی بر فناوری اطلاعات

دی ۲۹, ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت رویدادها در سرویس های مبتنی بر فناوری اطلاعات در زمان ارائه سرویس های مختلف فناوری اطلاعات – یعنی دقیقا در فاز Service Operation – یکی از وظایف مستمر و اصلی عملیات، مدیریت رویدادها یا Event Management است. رویداد، الزاما...

ادامه مطلب

مدیریت ارتباطات با لایه های کسب و کار

مدیریت ارتباطات با لایه های کسب و کار همان گونه که ساختار یک سازمان سرویس دهنده، مشتمل بر لایه های راهبردی، تاکتیکال و عملیاتی است، ساختار کسب و کار سرویس گیرنده نیز از این طبقه بندی تبعیت می کند. پایین...

ادامه مطلب

مدیریت مالی در پروژه های فناوری اطلاعات

دی ۲۹, ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت مالی در پروژه های فناوری اطلاعات مدیریت مالی در پروژه های فناوری اطلاعات و همچنین بنیانگذاری و هدایت هر کسب و کاری، فارغ از آن که فروش کالا یا ارایه خدمت باشد، همواره 2 هدف بنیادین را دنبال می...

ادامه مطلب

وظایف مدیر فناوری اطلاعات چیست؟

دی ۲۹, ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه مدیریت فناوری اطلاعات

وظایف مدیر فناوری اطلاعات چیست؟ در پارادایم نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات، عالی ترین مقام اجرایی هر سازمان در حوزه فاوا را تحت عنوان CIO یا Chief Information Officer میشناسیم، اما آیا صرف اطلاق این عنوان به فردی در یک...

ادامه مطلب

تحویل سرویس به مشتری کابوس سرویس دهندگان

دی ۲۹, ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه مدیریت فناوری اطلاعات

تحویل سرویس به مشتری کابوس سرویس دهندگان شاید دشوارترین گام از ارایه هر خدمتی، فاز تحویل سرویس به مشتری، سفارش دهنده یا سرویس گیرنده است؛ جایی که تناسب آنچه مهیا شده با آنچه دلخواه ایشان بوده، به بوته آزمایش گذاشته می...

ادامه مطلب

پیاده سازی سیستم مدیریت فرایند از سه منظر اصلی

پیاده سازی سیستم مدیریت فرایند از سه منظر اصلی مدیریت فرایند کسب و کار نامی شایسته برای این موضوع است زیرا سازمان را از سه منظر اصلی کسب و کار، فرایند و مدیریت مورد بررسی قرار میدهد. در ادامه این...

ادامه مطلب

پایلوت ؛ گذرگاهی دشوار در طراحی پورتال سازمانی

پایلوت ؛ گذرگاهی دشوار در طراحی پورتال سازمانی در صنعت تولید نرم افزارهای سفارش مشتری و طراحی پورتال های اینترنتی (و به ویژه در فضای کسب و کار Enterprise)، زمانی که اقدامات فاز تولید به پایان می رسد، بخشی از...

ادامه مطلب

مدیریت ظرفیت، کلید موفقیت پروژه های فناوری اطلاعات

دی ۲۹, ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت ظرفیت همه ساله بسیاری از قراردادها و پروژه های فناوری اطلاعات ، دچار توقف، تعلیق و یا حتی شکست کامل میشوند؛ تا جایی که بر اساس یک تحقیق انجام شده، تقریبا نیمی از کسب و کار های ایالات متحده...

ادامه مطلب

کاربردهای عملیاتی BPM یا مدیریت فرایندهای کسب و کار

دی ۲۹, ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه مدیریت فناوری اطلاعات

در این مقاله به دنبال این هدف هستیم که معنی BPM را به صورت دقیق تر توضیح داده و علاوه بر ارائه کاربردهای عملیاتی آن، مشخص کنیم که سازمانها چگونه از آن برای پیشرفت خود استفاده می کنند. BPM چه...

ادامه مطلب

پشتیبانی پورتال سازمانی از طریق میز خدمات فناوری اطلاعات

پشتیبانی پورتال سازمانی از طریق میز خدمات فناوری اطلاعات هریک از طرفین یک سرویس IT اهداف مشابه، متضاد و بعضا متنافری دارند. چارچوب های مرسوم و پشتیبانی پورتال سازمانی و موفق ITSM همواره با درک این تفاوت اهداف، مدل های متناسبی...

ادامه مطلب

سازمان هوشمند و نشانگر عملکرد کلیدی

هر سازمان هوشمندی همواره تلاش میکند تا میزان انطباق عملکرد ارکان خود را با اهداف از پیش تعیین شده ارزیابی کند؛ اعم از اینکه این عملکرد، ناظر بر ایفای تعهدات سازمان در قبال مشتریان بوده یا نیل به اهداف عینی...

ادامه مطلب

زنجیره تعالی اطلاعات در مدیریت دانش

دی ۲۹, ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه مدیریت فناوری اطلاعات

در فضای نوین تجارت و با ظهور کسب و کارهای دانش بنیان، بدون شک معنای دارایی های یک سازمان از بعد دارایی های مشهود خارج شده و داشته و پرورده های نامشهودی نیز برای هر بنگاه اقتصادی قابل تصور است...

ادامه مطلب

کاتالوگ سرویس در خدمات پشتیبانی پورتال سازمانی

کاتالوگ سرویس در خدمات پشتیبانی پورتال سازمانی امروزه ارائه فهرست محصولات در تجارت کالا، بسیار مرسوم است. دیگر تقریبا تمامی فروشندگان کالا، محصولات خود را در قالب کاتالوگ سرویس ، بروشور یا حتی منو یا فهرست قیمت، با دکر مشروح...

ادامه مطلب

برآورده سازی درخواست های خدمات فناوری اطلاعات

دی ۲۹, ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه مدیریت فناوری اطلاعات

همیشه تمامی رفتارها در ارتباط میان دو سوی سرویس فناوری اطلاعات، تابع ضوابط و تحت سیطره سرویس دهنده نیست و در بسیاری از موارد ابتکار عمل و شروع رابطه با سرویس گیرنده است و اگر چنین مواردی به دلیل عدم...

ادامه مطلب

نرم افزار به عنوان سرویس یا SaaS چیست؟

دی ۲۹, ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه مدیریت فناوری اطلاعات

بسیار مرسوم است که کسب و کار های مختلف برای استفاده از فناوری اطلاعات، نرم افزارهایی را به صورت سفارشی یا آماده خریداری یا تهیه کرده و از مکانات آن بهره برداری کنند. اینکه از دو گزینه On-demand یا Package...

ادامه مطلب

بهبود مستمر در ارایه سرویس

دی ۲۹, ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه مدیریت فناوری اطلاعات

یکی از بنیادی ترین آموزه های علم مدیریت، اعتقاد دارد که شما نمی توانید موضوعی را مدیریت کنید، مگر آنکه به اندازه گیری آن بپردازید. بدیهی است که این اندازه گیری مشتمل بر اقداماتی نظیر، تعیین شاخص، تبیین ابزار سنجش،...

ادامه مطلب

نکته هایی در خصوص خرید و راه اندازی پورتال سازمانی

چنانچه در بخش فناوری اطلاعات یک سازمان بزرگ مشغول به کار باشید حتما تا به حال پروسه خرید برنامه های کاربردی نرم افزاری را تجربه کرده اید. نرم افزارهایی که قیمت آن ها از چند میلیون تا چندصدمیلیون تومان و...

ادامه مطلب

تعیین اولویت ها در ارایه سرویس های فناوری اطلاعات

دی ۲۹, ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه مدیریت فناوری اطلاعات

در عدالتی فراگیر، تمامی انسان ها در شبانه روز 24 ساعت زمان در اختیار دارند؛ اما چگونه است که عده ای همواره از مخزن این اندوخته کم آورده و همیشه در تنگنای زمان گرفتارند، اما دسته معدودی دیگر، ضمن دستیابی...

ادامه مطلب

بروز وقفه در ارایه خدمات فناوری اطلاعات

دی ۲۹, ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه مدیریت فناوری اطلاعات

در طرح ریزی و ارایه خدمات، یکی از چالش های جدی این است که چگونه پایداری سرویس – تا حد ممکن – حفظ شود؛ چرا که امروزه استمرار برقراری خدمات، به عنوان یکی از اصلی ترین ابعاد کیفیت سرویس برشمرده...

ادامه مطلب

مدیریت برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات

دی ۲۹, ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه مدیریت فناوری اطلاعات

ارائه خدمت در فضای فناوری اطلاعات همیشه محدود به یک سرویس دهنده و یک مشتری بیرونی نمی شود و غالبا حضور پیمانکاران فرعی این دو راس را به مثلثی بدل میکند که بدون شک نحوه ایفای تعهدات وی مستقیما بر...

ادامه مطلب

زمانبندی پروژه های طراحی پورتال

زمان استاندارد اجرای پروژه های طراحی پورتال چقدر است؟ پاسخ به این سوال ارتباط مستقیمی به پیچیدگی تعریف یک پروژه طراحی پورتال دارد. ممکن است به دلیل اینکه شما به عنوان مدیر اجرایی خرید یک پروژه پورتال در سازمان انتخاب...

ادامه مطلب

سنجش میزان انحراف از تعهدات در سرویس

دی ۲۹, ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه مدیریت فناوری اطلاعات

می دانیم که میزان پایداری هر سرویس، در سند توافق نامه سطح خدمات (SLA) مورد پذیرش طرفین سرویس قرار می گیرد، اما اینکه پایبندی به این تعهد چگونه و با چه شاخص هایی اندازه گیری شده و درصد تحقق توافقات...

ادامه مطلب

اصول مدیریت و راهبری یک پورتال سازمانی

راهبری و مدیریت محتوای پورتال، مهم ترین مرحله فعالیت یک پورتال است. در واقع با اجرای بهینه این مرحله است که اهداف سازمان از طراحی و اجرای پورتال، محققّ میشود. برای اجرای بهینه این مرحله نیز نیاز به یک برنامه...

ادامه مطلب

خرید متمرکز یا توزیعی؛ چالشی در فناوری اطلاعات

دی ۲۹, ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه مدیریت فناوری اطلاعات

تقریبا تمامی سرویس ها و پروژه های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، در زمانی از چرخه حیات خود (به ویژه فازهای تعمیم و راهبری)، نیازمند تامین ملزومات و تجهیزات سخت افزاری یا زیرساختی هستند. هر گاه که ابعاد پروژه یا...

ادامه مطلب

نظارت بر خدمات فناوری اطلاعات

دی ۲۹, ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه مدیریت فناوری اطلاعات

در اغلب پروژه های حوزه فناوری اطلاعات، اعم از تولید، تامین کالا، نصب و راه اندازی و پشتیبانی – که همه در قالب سرویس قابل تعریف هستند – همواره و حداقل 2 نقش آفرین اصلی وجود دارند: در سمت نخست،...

ادامه مطلب

پورتال سازمانی و فرآیندهای راهبری آن

پورتال سازمانی مجموعه وسیعی از محتوا، برنامه های كاربردی و سرویس هایی را ارایه می دهد كه توسط گروههای متعددی از كاربران و ذی نفعان كلیدی سازمان ها اداره می شوند. شاید بتوان گفت چارچوب یكپارچه سازی خاصی كه پورتالهای...

ادامه مطلب

کیفیت؛ آرمانی دست یافتنی در خدمات فناوری اطلاعات

دی ۲۹, ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه مدیریت فناوری اطلاعات

هر گاه دسته ای از فراهم آوران یک دسته نیاز خاص در بازاری، دست به رقابتی مداوم و سازنده بزنند، آنچه در طول زمان از حضور ایشان بر جای می ماند، بهبود مستمر کیفیت و پیامدهای دیگر آن – همانند...

ادامه مطلب

معماری مدیریت در سازمان ها تا رسیدن به اهداف

عمده ترین نقش مدیریت این است که تمامی منابع سازمان را در دستیابی به اهداف هدایت نماید. استفاده از چارچوبهای معماری کسب و کار، این امکان را برای مدیر فراهم می سازد تا با اجرا و تنظیم فرایندها، فعالیتها، منابع...

ادامه مطلب

تنوع سرویس دهندگان فناوری اطلاعات

دی ۲۹, ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه مدیریت فناوری اطلاعات

یکی از تصمیمات خطیر برای سازمان های بزرگ در مقوله سرویس های فناوری اطلاعات – و ارتباطات – اتخاذ تصمیمی است که بر آن اساس، نحوه فراهم آوری و دریافت اجزای خدمات IT، انتخاب و بر همان مبنا سازماندهی و...

ادامه مطلب

مهندسی نرم افزار و رویکردهای جدید

دی ۲۹, ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه مدیریت فناوری اطلاعات

زندگی در عصر اطلاعات، موجب پیدایش و ذخیره سازی میزان وسیعی از اطلاعات روی رسانه های مختلف در گرداگرد جهان شده است و این در حالیست که ما تازه شروع به درک ابعاد بیکران عالم ناشناخته ها کرده ایم. با...

ادامه مطلب

گامهای اجرایی پروژه در مدیریت فرایندهای کسب و کار

"مدیریت فرایندهای کسب و کار" قانون جامعی است که ایده ها، متدولوژی های بهبود و تکنولوژی های مرتبط با فرایند را گرد هم آورده و عملکرد سازمان را از جنبه های مختلف بهبود می بخشد.   استفاده از BPM همچنین...

ادامه مطلب

يک پشتیبانی مطلوب از سیستم های نرم افزاری با توافقنامه سطح عملياتی مناسب

دی ۲۹, ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه مدیریت فناوری اطلاعات

توافقنامه سطح عملیاتی یا OLA مخفف کلمات Operational Level Agreement است. توافقنامه سطح خدمات یا SLA  سندی است که برای تبیین مشخصات سرویس تعهد شده به مشتری تنظیم میشود که در آن یک سو مشتری و مابقی، ارائه دهندگان خدمات...

ادامه مطلب

چالش های تبدیل و انتقال اطلاعات در پروژه های پورتال

اغلب سازمان های بزرگ و حتی برخی از کسب و کارهای نه چندان عظیم، ممکن است به دفعات مجبور به تغییر نرم افزارهای کاربردی مورداستفاده در سازمان شوند که بعضا در این مسیر، ملزم به انتقال اطلاعات سیستم های قدیمی...

ادامه مطلب

خدمات IT در کسب و کارهای کوچک، بازاری مینیاتوری اما جذاب

اگر بنگاه های تجاری و اقتصادی را به سه دسته سازمان های بزرگ (Enterprise)، قواره متوسط (Middle-Size) و کسب و کارهای کوچک (Small Business) تقسیم کنیم، بدون شک کسب سهم بازار از هر یک از این دسته بندی ها، متاثر...

ادامه مطلب

مدیریت ریسک در پروژه های فناوری اطلاعات

دی ۲۹, ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه مدیریت فناوری اطلاعات

در پارادایم نوین حاکم بر بازار فناوری اطلاعات، یکی از نکاتی که در آن حائز اهمیت است، شناسایی مخاطرات یا ریسک های موجود، تلاش برای کاهش اثرات مخرب و تخفیف میزان انحراف از اهداف در صورت رخداد هر ریسک است....

ادامه مطلب

مدیریت تغییرات در فناوری اطلاعات

دی ۲۹, ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه مدیریت فناوری اطلاعات

تغییر، قاعده ای گریزناپذیر و در ذات هر موجود زنده است. لزوم ایجاد پویایی برای ارایه سرویس در فضای کسب و کار فناوری اطلاعات، از این مقوله یک موجود زنده می سازد که در جهت تامین و حفظ کیفیت سرویس،...

ادامه مطلب

پورتال درون سازمانی چگونه بر افزایش بهره وری تاثیر می گذارد؟

پورتال درون سازمانی (پورتال داخلی، پورتال اینترانتی، پورتال شرکتی یا هر اسم دیگری که روی آن گذارده اند) یک راه حل تکنولوژیک است که برنامه های کاربردی پراکنده، اطلاعات و دانش سازمانی را به منظور تسهیل و آسان سازی تصمیم...

ادامه مطلب

هوش کسب و کار یا BI چیست؟

دی ۲۹, ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه مدیریت فناوری اطلاعات

هوش کسب و کار یا BI رویکردی نوین در کسب و کار معماری سازمان است که دسترسی سریع به داده ها و تحلیل آن ها را بر اساس نیاز کاربران امکان پذیر میکند. هوش کسب و کار یا BI با...

ادامه مطلب

نگاهی به ERP یا سیستم مدیریت برنامه ریزی منابع سازمانی

آنچه امروز در فضای کسب و کار نوین مطرح است، جدا شدن از بخش بندی های سنتی و ساماندهی روند کارها به شکل وظیفه ای و حرکت به سوی فرآیند گرایی و یکپارچگی سازمان ها است. سیستم های سنتی هریک...

ادامه مطلب

طراحی پورتال، راهکاری مناسب برای پشتیبانی منابع انسانی

تا همین چندی پیش، فقط شرکت های بزرگ بودند که میتوانستند به طراحی پورتال درون سازمانی، جهت ارائه خدمات و پشتیبانی از کارکنان درون سازمان فکر کنند. اما در حال حاضر و به لطف مدل های برون سپاری خدمات فناوری...

ادامه مطلب

کاربرد های ERP و دستاوردهای سازمانی آن

اگرچه با توجه به تنوع در طراحی و به کارگیری ERP در سازمان ها نمی توان کارکردهای استانداردی برای آن تدوین کرد، زیرا این سیستم ها اغلب به صورت خاص برای هر سازمان تهیه میشوند و حتی در مواردیکه بسته...

ادامه مطلب

اتوماسیون اداری و بهره وری

در نگاه عامه، بسیاری فناوری اطلاعات را برابر مفهوم اتوماسیون اداری می دانند. اتوماسیون اداری، کاربرد فناوری و رایانه و ارتباط به منظور تسهیل امور اداری در سازمان به منظور ارتقاء کارایی آن ها است. استفاده از رایانه ها جهت...

ادامه مطلب

سازمان مجازی چیست؟

فناوری اطلاعات توانسته است بر محدودیت زمان و مکان فایق آید و سازمان مجازی را به یک واقعیت تبدیل نماید. مفهوم مجازی دلالت بر چیزی دارد که در واقعیت وجود ندارد. بنا براین در یک تعریف ساده، سازمان مجازی عبارت...

ادامه مطلب

تکريم ارباب رجوع و مفهومي به نام طراحي پورتال

طرح تکريم ارباب رجوع به عنوان يکي از اصول تحول اداري در کشور بيش از 12 سال است که در شوراي عالي اداري تصويب شده است. يکي از روش هاي پياده سازي اين طرح حرکت به سمت دولت الکترونيک است....

ادامه مطلب

مدیریت سبد خدمات در فناوری اطلاعات

دی ۲۹, ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه مدیریت فناوری اطلاعات

همانگونه که سبد محصولات در تجارت فروش کالا، بیانگر انواع محصولات متنوعی است که توسط آن فروشنده عرضه می شود، سبد خدمات یا Service Portfolio، معرف فهرست کاملی از تمامی خدماتی است که توسط یک سرویس دهنده ارایه می شود....

ادامه مطلب

طراحی پورتال سازمانی و مدیریت دانش، مفاهیم و راهکار ها

قبل از اینکه به بحث طراحی پورتال مدیریت دانش وارد شویم اجازه دهید تعریف اولیه ای از مدیریت دانش داشته باشیم. مدیریت دانش چیست؟ مدیریت دانش چرخه تولید، جمع آوری، سازماندهی و بازتوزیع دانش در سازمان با هدف رساندن دانش...

ادامه مطلب

ارزیابی کیفیت خدمات

دی ۲۹, ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه مدیریت فناوری اطلاعات

یکی از تعاریف طنزآمیز بزرگان علم مدیریت بیان می کند که مدیریت یعنی انجام کار خود توسط دیگران! حتی اندیشه هایی افراطی در مدیریت معتقد است هر میزان که بتوان اجزای یک کار را با مراعات صرفه و صلاح و...

ادامه مطلب

پایگاه داده مدیریت پیکربندی

دی ۲۹, ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه مدیریت فناوری اطلاعات

امروزه به ندرت می توان نظام یا چارچوب مدیریتی یافت که فرایندهای تصمیم گیری – و از آن مهمتر تصمیم سازی – در آن مبتنی بر سیستم های اطلاعاتی و تصمیم‌یار نباشد. به طور قطع نظام ها و قالب های...

ادامه مطلب

مدیریت تداوم خدمات

دی ۲۹, ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه مدیریت فناوری اطلاعات

طرح ریزی و راهبری سرویس ها، همیشه در شرایط عادی و با وضعیت پیش بینی شده، تداوم نمی یابد و در بسیاری از موارد به دلیل ظهور رویدادهایی درون سازمانی یا برون سازمانی، سرویس دهنده با اوضاعی به جز آنچه...

ادامه مطلب

قراردادهای سرویس در فناوری اطلاعات

دی ۲۹, ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه مدیریت فناوری اطلاعات

همواره در یک سو از هر بازاری، اشخاصی وجود دارند که حاضر به پرداخت پول در ازای دریافت ارزشی در قالب خدمت هستند و در سوی دیگر آن نیز سرویس دهندگانی که با فراهم کردن توانمندی و تامین منابع، به...

ادامه مطلب

از خلق ایده تا ارایه سرویس

دی ۲۹, ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه مدیریت فناوری اطلاعات

روند ظهور تغییرات در خدمات حوزه فناوری اطلاعات رو به افزایش است و به جرات می توان ادعا کرد، روزی نیست که سرویسی جدید در این بازار تعریف و ارایه نشده یا خدمات موجود آن با توسعه یا دگردیسی مواجه...

ادامه مطلب

سنجش رضایت مشتریان در کسب و کار

دی ۲۹, ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه مدیریت فناوری اطلاعات

اگر از ادعاهای بعضا افراطی و شاید غیر قابل باوری همچون «مشتری ارباب است» یا «حق همیشه با مشتری است» – که بیشتر به تاکتیکی سودجویانه شباهت دارند تا راهبردی مدیریتی – بتوان چشم پوشی کرد، اما نمی توان اهمیت...

ادامه مطلب

محصول محوری یا پروژه محوری؟

دی ۲۹, ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه مدیریت فناوری اطلاعات

کدام تئوری در طراحی وب سایت و پورتال موثرتر است؟ صنعت وب دنیای عجیبی است. در کشور ما نیز "صنعت وب" تبدیل به یک واژه ی معنادار شده و مبالغ هنگفتی بر پایه و اساس آن در میان سازمان ها...

ادامه مطلب

راهبری و مدیریت وب سایت ها و پورتال ها

علاوه بر ساختار مفهومی وب سایت، ساختار ارتباط میان صفحه ها در وب بسیار مهم است. هدف از راهبری، ایجاد روابطی میان صفحه هاست که کاربر بتواند آن را خوب درک کند و ساختار منطقی آن را بفهمد. رهنمودهای زیر...

ادامه مطلب

SLA چیست؟

دی ۲۹, ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه مدیریت فناوری اطلاعات

SLA مخفف کلمات Service Level Agreement و به معنای «توافق نامه سطح خدمات» است. قسمتی از هر قرارداد ارایه خدمات که بر اساس مبانی صحیح مدیریت سرویس تدوین شده باشد، باید به تبیین سطح خدمات مورد توافق بپردازد.   یک...

ادامه مطلب

درک نیاز و سلیقه مشتری چالش تداوم کسب و کار

دی ۲۹, ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه مدیریت فناوری اطلاعات

CRM مخفف عبارت Customer Relationship Management و به معنای «مدیریت ارتباط با مشتری» است. مدیریت ارتباط با مشتری به همه فرایندها و فناوری هایی اطلاق می شود که در بنگاه های تجاری و اقتصادی یا سازمان های دولتی یا مردم‌نهاد،...

ادامه مطلب

چالش های برون سپاری در فناوری اطلاعات

دی ۲۹, ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه مدیریت فناوری اطلاعات

امروزه گستردگی و تنوع حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، در بسیاری از موارد عملا امکان ارایه تمامی اجزای یک زنجیره ارزش را از سرویس دهندگان سلب کرده و به فراخور موضوعات، بنا بر دلایلی همچون فقدان دانش درون سازمانی،...

ادامه مطلب

مدیریت تقاضا در سرویس های فناوری اطلاعات

دی ۲۹, ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه مدیریت فناوری اطلاعات

در ادبیات تجارت، به هر آنچه مشهود یا نامشهود، شناخته شده یا ناشناخته، مفید یا مضر، مادی یا معنوی، آزادانه یا آمرانه مورد توجه قرار گیرد و در شرایط دادوستد باشد، «نیاز» یا «تقاضا» گفته می شود؛ خواه این نیاز...

ادامه مطلب

کاربردهای مختلف فناوری اطلاعات

دی ۲۹, ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه مدیریت فناوری اطلاعات

ورود به دنیای فناوری اطلاعات، شیوه های کسب و کار و زندگی را شدیدا تحت الشعاع خود قرار می دهد. سازمان ها با بکارگیری فناوری اطلاعات تغییرات چشم گیری را در فرایندهای داخلی خود تجربه می نمایند. شیوه های ارتباط...

ادامه مطلب