تاثیرات فردی فناوری اطلاعات

بکارگیری و توسعه فناوری اطلاعات در جوامع و سازمان ها بر افراد به طور عام (شهروندان) و نیز کارکنان و مستخدمین سازمان ها تاثیرگذار است.

این تاثیرات را می توان به صورت زیر بیان کرد:
–    مشارکت افراد ناتوان و معلول
–    ارتقاء کیفیت زندگی
–    مشارکت اجتماعی
–    حضور در گروه ها و اجتماعات مجازی
–    سلامت و بهداشت و ایمنی
–    حاشیه نشینی برخی افراد با تاثیرات منفی آن
–    تعادل زندگی خانوادگی با زندگی کاری (حرفه ای)
–    نگرانی از دست دادن شغل و بیکاری
–    کاهش سطح حریم شخصی
–    خود کنترلی
–    ارزیابی مبتنی بر عملکرد

تاثیرات IT بر فرد
–    کاهش یا افزایش رضایت شغلی
–    حذف یا ایجاد مشاغل (اشتغال و بیکاری)
–    غیرانسانی کردن / غیرفردی کردن برخی فعالیت ها
–    افزایش استرس شغلی و صدمات شغلی

مشارکت افراد ناتوان و معلول
فناوری اطلاعات توانسته است به افراد ناتوان جسمی و ذهنی و گروه های محروم جامعه کمک شایانی بنماید. به طوری که آنها با استفاده از فناوری اطلاعات قادرند تا در فعالیت های اجتماعی مشارکت و به کار و فعالیت بپردازند. بکارگیری سیستم های هوشمند مانند سیستم های تشخیص صوت و تصویر مخصوص معلولین و یا بکارگیری ابزارها و تجهیزات خاص برای کار با رایانه مانند ماوس لیزری برای معلولین حرکتی، صفحات کلید صوتی برای نابینایان، می تواند کمک شایانی به آنها در مشارکت در فعالیت های اجتماعی بنماید.
تشویق افراد به انجام کار در منزل و بهره گیری از رسانه های اجتماعی و ارتباطی برای تعامل با دیگران، می تواند اثرات روانی نامطلوبی مانند افسردگی و تنهایی به وجود آورد. فقدان تماس و ارتباط اجتماعی و عدم مواجهه با فضای اجتماعی واقعی می تواند فرد را به گوشه گیری و در نهایت پناه بردن به محیط بسته مجازی تشویق نماید.

تاثیرات ایمنی و سلامت
اگرچه استفاده از رایانه ها موجب ارتقاء بهره وری افراد می شود لیکن استمرار کار با رایانه و به صورت طولانی مدت می تواند تاثیرات منفی بر سلامت و ایمنی افراد داشته باشد.
استفاده مستمر از رایانه می تواند صدمات جدی و نامطلوبی داشته باشد. از آن جمله:
–    تاثیر استفاده مستمر از نمایشگرها و صدمات وارده بر سیستم بینایی
–    استرس ناشی از کار با رایانه و غوطه ور شدن در کار
–    آسیب های بدنی مانند کمردرد، کشش ماهیچه ها در مچ دست و انگشتان

تاثیرات ادراک شده ماشینی شدن (رایانه‌ای شدن)
–    هجوم به خلوت شخصی (حریم خصوصی)
–    علت بیکاری
–    علت تقسیم قدرت در سازمان ها
–    علت کاهش رضایت شغلی و ابهام در نقش
–    عامل محدودکننده برای کار راهه شغلی
–    عامل غیرانسانی شدن رابطه میان کارکنان و سرپرستان و تعاملات میان کارکنان
–    عامل بروز مشکلات روانی به دلیل منزوی شدن
–    منبع بروز استرس های شغلی

نظر شما برای “تاثیرات فردی فناوری اطلاعات”