۲۹ دی ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه فرایندهای سازمانی
مهندسی مجدد فرایندها یا BPR چیست؟
امتیاز ۳٫۷ براساس ۳ رای

مهندسی مجدد فرایندها یا BPR

مهندسی مجدد فرایندها BPR یکی از رویکردهای بهبود یا شکوفایی سازمانی است که از دهه ۱۹۸۰ میلادی وارد ادبیات مدیریتی شد. این رویکرد از سال ۱۳۷۴ و با ترجمه کتاب “طرح ریزی دوباره شرکت ها” در ایران رواج یافت. این رویکرد تکنیکی مدیریتی برای بهبود است و توجه اصلی خود را به فرایند معطوف میسازد اما به جای تغییرات و اصلاحات جزیی، به ضرورت ایجاد تغییرات کلان و جهشی در سازمان ها باور دارد. از این رو معمولا ریسک اجرای این پروژه ها در سازمان خصوصا مجموعه هایی که به بلوغ کافی نرسیده اند بسیار بالا بوده و عمدتا با شکست مواجه میشوند.

مهندسی مجدد فرایندها یا BPRتعاریف BPR

در زیر نظرات برخی دانشمندان را در این زمینه مشاهده میکنید:

مایکل همر و جیمز چپی به عنوان معروف ترین طرفداران BPR در این خصوص چنین میگویند:

“مهندسی مجدد یعنی از ابتدا شروع کردن. BPR وصله کردن پارگی ها نیست بلکه کنار نهادن روش های قدیمی و ایجاد نگرشی تازه به کسب و کار است برای بوجود آوردن محصول و یا خدمت سازمان و در جهت ارزش مورد نظر مشتری؛ BPR یعنی پرسیدن این سوال که اگر من امروز میخواستم با توجه به دانسته هایم و تکنولوژی فعلی، این سازمان را بسازم چگونه به نظر میرسید؟ BPR یعنی کنار گذاردن سیستم های قدیمی و شروع دوباره. این امر مستلزم آغاز مجدد و ابداع یک روش بهتر برای اجرای کارهاست. تفکر دوباره و اصولی در باره فرایندها و طراحی مجدد و ریشه ای آن ها به منظور  دستیابی به اصلاحات چشمگیر در معیارهای مهم و اساسی عملکرد از قبیل هزینه، کیفیت، خدمت و سرعت. سرانجام کاری بهتر از این نمیتوانیم انجام دهیم که به تعریف اصلی و دو کلمه ای خودمان از مهندسی مجدد بازگردیم: شروع مجدد. یعنی طرح ریزی دوباره را جع به شروع مجدد با یک کاغذ سفید. BPR درباره کنار گذاشتن دانش قراردادی و فرضیات دریافتی گدشته است. طرح ریزی دوباره ابداع رویکردهای تازه در زمینه فرایند است که هیچ شباهتی با رویکردهای دورا ن های گذشته ندارد.”

مهندسی مجدد فرایندها یا BPR

شرکت مشاوره بین المللی Prosci مهندسی مجدد را چنین تعریف میکند:

” BPR یا مهندسی مجدد عبارت است از طراحی دوباره  فرایندهای کسب و کار، سیستم های مرتبط با آن ها و ساختارهای سازمانی به منظور دستیابی به بهبود چشمگیر در عملکرد سازمان. عملکرد مالی ضعیف، رقابت خارجی، کاهش سهم بازار و یا ایجاد فرصت های جدید در بازار ممکن است از دلایل تصمیم سازمان در به کارگیری رویکرد مهندسی مجدد فرایندها باشند.”

ابنگ و گرینر در سال ۱۹۹۴ در خصوص مهندسی مجدد چنین میگویند:

” BPR یعنی تغییر و از میان برداشتن هر چیزی که بر  سر راه بهبود عملکرد جاری سازمان مانع ایجاد کند، حتی اگر ناگزیر باشیم کار طراحی سازمان و فرایند را از صفر شروع کنیم”

تعریف داونپورت و شورت:

” BPR عبارت است از تجزیه و تحلیل و طراحی دوباره جریان کار در فرایند های درون و وبرون سازمانی”

تعریف تنگ:

“مهندسی مجدد فرایندها، تجزیه و تحلیل اساسی و طراحی ریشه ای و دوباره فرایندهای کسب و کار موجود به منظور دستیابی به بهبودهای جهشی و مبتکرانه در معیارهای عملکرد است.”

با استفاده از تعاریف ارائه شده در بالا میتوان این تعریف را استخراج نمود:

” مهندسی مجدد، بازاندیشی در فرایندهای کسب و کار سازمان و ظراحی دوباره و بنیانی آن ها در شرایط ویژه و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز ان ها به منظور دستیابی به بهبود های شگرف است.”

همانگونه که از تعاریف بالا بر می آید، واژه BPR به معنی تفکر مجدد در مورد فرایندها و ساختارهای سازمانی است و تفاوت آن با  BPM آن است که BPM به معنای مهندسی دوباره، ساختارسازی مجدد و یا پردازش مجدد فرایندها نیست بلکه تمرکز اصلی آن روی بهبود مستمر فرایندها و در نتیجه افزایش بهره وری منابع سازمان است.

مهندسی مجدد فرایندها یا BPR

نوشته شده در طراحی سایت

/ / / /

برخی از نمونه کارهای طراحی سایت ما

نظر شما برای “مهندسی مجدد فرایندها یا BPR چیست؟”