۲۹ دی ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه فرایندهای سازمانی
BPM مدلی برای کسب موفقیت

همیشه پس از ترسیم فرایندهای کسب و کار متوجه این نکته میشویم که زنجیره های خلق کننده ارزش، اغلب توسط ساختارهای سازمانی وظیفه ای و یا حتی سازمان های جداگانه قطع میشوند. برای رفع این معضل BPM رویکرد جدیدی را در معماری سازمانی و مدیریت فراهم می آورد. BPM فرایندها را هم راستا کرده و بستر مناسبی جهت ارتباط افراد ایجاد میکند. رفتارهای افراد با یکدیگر میتواند متفاوت باشد و این امر بر نقش ها، شرح مشاغل و انگیزه های کارکنان اثرگذار خواهد بود.

پورتال سازمانی بهترین ابزار پیاده سازی BPM در سازمان

BPM و بهبود مستمر فرایند: دو بال یک پرنده

متدولوژی های بهبود مستمر فرایند از قبیل شش سیگما و ناب به صورت طبیعی بخشی از BPM محسوب میشوند. این رویکردها که در دوره های زمانی مختلف در راستای بهینه سازی فرایندها آزمایش و اجرا شده اند، در هنگام ترکیب با تکنولوژی BPM از قدرت محدوده اثرگذاری بیشتری برخوردار خواهند شد.BPM بستری است که بهبود مستمر فرایند از طریق  آن میتواند اثربخشی خود را در سراسر سازمان توسعه دهد. BPMقابلیت انطباق و اجرای متدولوژی های بهبود مستمر فرایند را سرعت بخشیده و بهترین نحوه استقرار فرایند را در سازمان مشخص خواهد کرد. BPM اثر بخشی بهبود مستمر فرایند را افزایش میدهد.

BPM زیرساختی برای کسب و کار

BPM تمام جنبه های کسب و کار را در یک راستا قرار داده و سازمان را قادر میسازد سطح جدیدی از مشارکت و هماهنگی بین تیم های مختلف،  خصوصا با مشارکت متخصصین فناوری اطلاعات و پیاده سازان پورتال سازمانی در این تیم ها، ایجاد شود. در زمانی که فرایندها به ثبات و چابکی کافی نایل شوند “مدیریت فرایند های کسب و کار” بهبود های خارق العاده و سریعی را به ارمغان خواهند آورد.
نکته اینکه BPM یک نظام متمرکز شامل ابزارها و تکنیک ها است که ارتباط زیر مجموعه های یک سازمان را از طریق بهبود عملکرد فرایندهای عملیاتی، اثربخشی، شفافیت و چابک سازی برقرار میسازد.

دلایل انتخاب BPM در سازمانهای پیشرو

خلاصه ای از مزایای حاصل از اجرای BPM

علاوه بر آنچه گفته شد در زیر به خلاصه ای از مزایای BPM اشاره میشود:

مستند سازی و تعریف فرایندها: استانداردهایی مانند BPMN یا EPC امکان مستند سازی فرایندها را فراهم میکند.

شناسایی فرصت های بهبود فرایندها: BPMمعیارهایی را برای اندازه گیری هزینه فرایندها و زمان اجرا (که در این صورت بهینه سازی بر اساس نتایج واقعی خواهد بود )  فراهم میکند.

حذف فعالیت های غیر ضروری: در BPMبه کمک مدلسازی فرایندها، سازمان ها میتوانند فرصتی برای حدف کارهای غیر ضروری داشته باشند.

کنترل کارایی فرایندهای در حال اجرا: “مدیریت فرایندهای کسب و کار ” با استفاده از ابزارهای نظارتی، امکان پایش وضعیت فرایندها را ممکن می سازد. در نتیجه این کنترل باعث ثبات و سازگاری فرایندها برای رسیدن به کیفیت بیشتر و بهینه کردن آن ها برای کارایی مطلوب میشود.

مشارکت مشتریان و شرکا در فرایندهای کسب و کار: BPM امکان مشارکت مشتریان و شرکا را در بیرون از سازمان فراهم میکند و برای فرایندهایی که بخشی از آن ها در خارج از محدوده سازمان جریان دارند بسیار کاربردی خواهد بود.

کاهش منابع مورد نیاز: فرایندهای کسب و کار برای اجرا به افراد و منابع بسیاری نیاز دارند. BPMمیتواند حجم منابع مورد نیاز را برای یک فرایند کاهش دهد.

افزایش هماهنگی: BPMهماهنگی بین بخش های مختلف یک سازمان را که از نظر جغرافیایی در مکان های متفاوتی مستقر هستند را بهبود میبخشد.

افزایش سرعت سیکل فرایندها: BPM با کاهش زمان اجرای فرایندها و امکان اجرای موازی آن ها سرعت کسب و کار را بهبود میدهد.

چابکی سازمان: BPM این امکان را برای سازمان فراهم میکند که در صورت تغییر  شرایط به راحتی بتوانند تغییرات را در فرایندها اعمال نمایند. به این ترتیب مدیریت فرایندهای کسب و کار به حفظ موقعیت سازمان در بازار رقابتی کمک میکند.

افزایش رضایتمندی مشتریان: BPMبا کاهش زمان اجرا و اطمینان از درستی آن ها باعث میشود که مشتریان سریعتر و آسانتر به نیازمندی های خودشان دست یابند.

نوشته شده در طراحی سایت

/ /

برخی از نمونه کارهای طراحی سایت ما

نظر شما برای “BPM مدلی برای کسب موفقیت”