دلایل انتخاب BPM در سازمانهای پیشرو

دلایل انتخاب BPM در سازمانهای پیشرو

19 ژانویه 2017 سعید نوری بدون دیدگاه فرایندهای سازمانی

دلایل انتخاب BPM در سازمانهای پیشرو به صورت کلی دلایل مختلفی می تواند موجب شود تا سازمانی به دنبال استقرار "مدیریت فرایندهای کسب و کار" ( BPM ) باشد که عمده ترین آنها عبارتند از: دلایل محیطی و ضروریات سازمانی....

ادامه مطلب

مدیریت ارتباطات با لایه های کسب و کار

مدیریت ارتباطات با لایه های کسب و کار همان گونه که ساختار یک سازمان سرویس دهنده، مشتمل بر لایه های راهبردی، تاکتیکال و عملیاتی است، ساختار کسب و کار سرویس گیرنده نیز از این طبقه بندی تبعیت می کند. پایین...

ادامه مطلب

سازمان های فرایند محور و نقش BPM در آن ها

18 ژانویه 2017 سعید نوری بدون دیدگاه فرایندهای سازمانی

سازمان های فرایند محور و نقش BPM در آن ها در بیشتر عصر صنعتی، ساختارهای سازمان های فرایند محور مبتنی بر مجموعه ای از وظایف و فانکشنها از قبیل مالی، فنی، بازرگانی و ... استوار بود. در قرن بیستم ساختارهای...

ادامه مطلب

معماری کسب و کار فرایند BPM و مدیریت آن

18 ژانویه 2017 سعید نوری بدون دیدگاه فرایندهای سازمانی

معماری کسب و کار فرایند BPM و مدیریت آن طبق مطالب ارائه شده تا اینجا متوجه شدیم که "مدیریت فرایندهای کسب و کار" این امکان را فراهم می کند که فرایندهای کسب و کار سازمان بسیار سریعتر طراحی شده، استقرار...

ادامه مطلب

حمایت از تفکر فرایندی

18 ژانویه 2017 سعید نوری بدون دیدگاه فرایندهای سازمانی

حمایت از تفکر فرایندی بر مبنای آخرین دستاوردهای تجربیات موفق ، حمایت از تفکر فرایندی و چارچوب های مدرنی همچون ITIL، ارایه خدمات فناوری اطلاعات به کسب و کارها، از رفتارهای سازمان های وظیفه گرا فاصله گرفته و به سوی الگوهای...

ادامه مطلب