سازمان الکترونیکی چیست و ویژگی های آن کدام است؟

سازمان الکترونیکی چیست؟ آیا با به کارگیری تجهیزات و نرم افزارهای رایانه ای و اتصال به شبکه های ارتباطی میتوان گفت سازمانی به یک سازمان الکترونیکی تبدیل شده است؟ چه چیزی یک سازمان الکترونیکی را از یک سازمان غیر الکترونیکی...

ادامه مطلب

معماری مدیریت در سازمان ها تا رسیدن به اهداف

عمده ترین نقش مدیریت این است که تمامی منابع سازمان را در دستیابی به اهداف هدایت نماید. استفاده از چارچوبهای معماری کسب و کار، این امکان را برای مدیر فراهم می سازد تا با اجرا و تنظیم فرایندها، فعالیتها، منابع...

ادامه مطلب

گامهای اجرایی پروژه در مدیریت فرایندهای کسب و کار

"مدیریت فرایندهای کسب و کار" قانون جامعی است که ایده ها، متدولوژی های بهبود و تکنولوژی های مرتبط با فرایند را گرد هم آورده و عملکرد سازمان را از جنبه های مختلف بهبود می بخشد.   استفاده از BPM همچنین...

ادامه مطلب

موفقیت در BPM با پیروی از یک متدولوژی بهبود فرایند

۲۹ دی ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه فرایندهای سازمانی

پیروی از یک متدولوژی بهبود فرایند از قبیل شش سیگما یا ناب برای موفقیت در BPM بسیار حیاتی است. اگر در حال حاضر یکی از این متدولوژی ها را در سازمانتان استفاده می کنید یک گام پیش افتاده اید. در...

ادامه مطلب

نگاهی به ERP یا سیستم مدیریت برنامه ریزی منابع سازمانی

آنچه امروز در فضای کسب و کار نوین مطرح است، جدا شدن از بخش بندی های سنتی و ساماندهی روند کارها به شکل وظیفه ای و حرکت به سوی فرآیند گرایی و یکپارچگی سازمان ها است. سیستم های سنتی هریک...

ادامه مطلب