اشتباهاتی که در اجرای BPM باید از آنها حذر کرد

18 ژانویه 2017 سعید نوری بدون دیدگاه فرایندهای سازمانی

گاهی اوقات بروز اشتباه در بعضی موارد هولناک محسوب می شود و افراد سعی می کنند از بروز خطا و اشتباه پیشگیری کنند. برای اجرای BPM هم می توان مواردی را در نظر گرفت تا احتمال بروز خطا به صفر...

ادامه مطلب