پورتال سازمانی در سازمان های ایرانی

پورتال در سازمان های ایرانی چند سالی است که در سازمان های ایران به ویژه در سازمان های بزرگ دولتی و یا سازمان های بزرگ بخش خصوصی پدیده ای به نام پورتال سازمانی فراگیر شده است. اما واقعا پورتال سازمانی...

ادامه مطلب

سازمان هوشمند و نشانگر عملکرد کلیدی

هر سازمان هوشمندی همواره تلاش میکند تا میزان انطباق عملکرد ارکان خود را با اهداف از پیش تعیین شده ارزیابی کند؛ اعم از اینکه این عملکرد، ناظر بر ایفای تعهدات سازمان در قبال مشتریان بوده یا نیل به اهداف عینی...

ادامه مطلب

عوامل موفقیت و شکست دولت الکترونیکی

18 ژانویه 2017 سعید نوری بدون دیدگاه دولت الکترونیکی

با توجه به این که مساله دولت الکترونیکی از موضوعات مهم و حیاتی در حال حاضر است و با توجه به حساسیت موضوع، در این مقاله سعی شده است بر روی علل شکست پروژه های مرتبط با دولت الکترونیک بحث...

ادامه مطلب

طراحی وب سایت دفاتر پیشخوان دولت، یک طراحی منسوخ

18 ژانویه 2017 سعید نوری یک دیدگاه دولت الکترونیکی , طراحی سایت , نقد

وب سایت رسانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی و غیردولتی کشور به آدرس ictb.ir و ettehadie.com است که به نوعی وظیفه اطلاع رسانی از آخرین اخبار مرتبط با این دفاتر و همچنین بخشی از خدمات آن را به عهده...

ادامه مطلب

سازمان الکترونیکی چیست و ویژگی های آن کدام است؟

سازمان الکترونیکی چیست؟ آیا با به کارگیری تجهیزات و نرم افزارهای رایانه ای و اتصال به شبکه های ارتباطی میتوان گفت سازمانی به یک سازمان الکترونیکی تبدیل شده است؟ چه چیزی یک سازمان الکترونیکی را از یک سازمان غیر الکترونیکی...

ادامه مطلب