دولت الکترونیک و طراحی پورتال به عنوان پیشخوان خدمات دولت

قبل از اینکه به نقش پورتال ها در دولت الکترونیکی بپردازیم می بایست تعریف دقیقی از دولت الکترونیک داشته باشیم. دولت الکترونیک چیست؟ مفهوم دولت الکترونیک به صورت خلاصه شامل به کارگیری اینترنت و شبکه جهانی وب برای ارائه اطلاعات...

ادامه مطلب

بانکداری الکترونیک، فرصت ها و چالش ها

۲۹ دی ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه دولت الکترونیکی

بانکداری الکترونیک یکی از نشانه های  جامعه مجازی آینده است. بانکداری الکترونیک منافع قابل توجهی برای مشتریان در زمینه های سهولت و هزینه تعاملات بانکی به همراه دارد. ولی در کنار این منافع چالش های جدی را برای مقامات کشوری...

ادامه مطلب

دولت الکترونیک و تعاریف و مفاهیم آن

۲۹ دی ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه دولت الکترونیکی

دولت الکترونیک پارادایم اواخر قرن بیستم و نتیجه توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و به کارگیری آن در امور دولت ها است. دولت الکترونیک فرصتی برای دولت ها است تا با بهره گیری از فناوری اطلاعات بتوانند وظایف خود را...

ادامه مطلب

رهنمودهایی برای طراحی وب سایت های دولتی (۱)

در گزارشی که با عنوان «نوسازی دولت: رهنمودهایی برای طراحی وب سایت های دولتی» منتشر شده، بخشی به رهنمودهای کلان مدیریت در طراحی وب سایت های دولتی اختصاص داده شده است.   بر اساس این گزارش چهار موضوع کلیدی برای...

ادامه مطلب

رهنمودهایی برای طراحی وب سایت های دولتی (۲)

در گزارش «رهنمودهای وب سایت های دولتی» لازم دانسته شده است که در ارائه اطلاعات و خدمات از طریق وب سایت، کیفیت و تعهد سازمان همانند ارائه آنها به روشهای مرسوم باشد.   به این منظور مدیریت خدمات برخط، نیازمند...

ادامه مطلب