گام های توسعه برنامه فناوری اطلاعات

یشنهاد می شود برای درک بهتر مطلب، مقاله قبلی یعنی «برنامه ریزی و توسعه فناوری اطلاعات» مطالعه شود سپس این مقاله را بخوانید. به منظور تحقق اهداف برنامه فناوری اطلاعات، از روش زیر می توان استفاده کرد. -    ملاقات با...

ادامه مطلب

اقتصاد دیجیتالی چیست؟

اقتصاد دیجیتالی مفهوم نسبتا جدیدی است که با گسترش فناوری اطلاعات و بکارگیری آن در جوامع در حال تکامل است. اقتصاد دیجیتالی که در مواردی اقتصاد اینترنتی، اقتصاد نوینی یا اقتصاد شبکه ای نامیده می شود، اقتصادی است که بر...

ادامه مطلب

ویژگیهای اقتصاد دیجیتالی

تحقیقات انجام شده درباره اقتصاد دیجیتالی، ویژگیهای مختلفی را از این اقتصاد نشان می دهد. بستگی به تعریف ارائه شده، این خصوصیات از تنوع خاصی برخوردار می شود.   در زیر چندین دسته بندی از این تحقیقات ارائه می شود....

ادامه مطلب

بررسی سامانه ثبت نام کارت هوشمند ملی

۲۹ دی ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه دولت الکترونیکی

سامانه ثبت نام کارت هوشمند ملی به آدرس ncr.ir که این روزها بیشتر از هر وقت دیگری مورد بازدید واقع می شود، دارای ایرادهایی از نظر طراحی و پیاده سازی است که برطرف کردن آنها می تواند به راحتی هر...

ادامه مطلب

فناوری اطلاعات و دولت ها

توسعه فناوری اطلاعات چگونه بر فعالیت های دولت تاثیرگذار است؟ دولت ها از نهادهای متعددی تشکیل شده اند. فناوری اطلاعات موجب ارتقاء سطح خدمات دولت به شهروندان می شود. پیشرفت در شکل گیری پایگاه داده ها، موجب گردیده تا دولت...

ادامه مطلب