راهبری و مدیریت وب سایت ها و پورتال ها

علاوه بر ساختار مفهومی وب سایت، ساختار ارتباط میان صفحه ها در وب بسیار مهم است. هدف از راهبری، ایجاد روابطی میان صفحه هاست که کاربر بتواند آن را خوب درک کند و ساختار منطقی آن را بفهمد. رهنمودهای زیر...

ادامه مطلب