وظایف و مسئولیت های مدیر وب سایت

ده یا پانزده سال پیش سازمان ها و کسب و کارهای پیشرو متوجه شدند که اینترنت تبدیل به یک فرصت تازه برای گشایش بازارهای جدید و ارتباطی نوین با مخاطبان و مشتریان شده است. بنابراین آنها در بهترین حالت دامنه...

ادامه مطلب

برنامه ریزی و توسعه فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات با رشد و گسترش سریع و نوآوری های خود توانسته است مزایای بسیاری را برای سازمان ها به ارمغان آورد و در بسیاری از موارد موجب ایجاد برتری رقابتی موسسه نسبت به سایرین گردد. برخورداری از مزیت ها...

ادامه مطلب

گام های توسعه برنامه فناوری اطلاعات

یشنهاد می شود برای درک بهتر مطلب، مقاله قبلی یعنی «برنامه ریزی و توسعه فناوری اطلاعات» مطالعه شود سپس این مقاله را بخوانید. به منظور تحقق اهداف برنامه فناوری اطلاعات، از روش زیر می توان استفاده کرد. -    ملاقات با...

ادامه مطلب

اهمیت فناوری اطلاعات در هزاره سوم

فناوری اطلاعات که در مواردی به فناوری اطلاعات و ارتباطات تعبیر می شود عبارتست از ترکیبی از فناوری انفورماتیک با دیگر فناوریهای مرتبط مخصوصا فناوری ارتباطات است. فناوری اطلاعات موجب توانمندی جوامع، سازمانها و افراد می شود. انفورماتیک علمی است...

ادامه مطلب

فناوری اطلاعات و چالش های مدیریتی

تغییر از نگاه چارلز داروین نکات قابل ملاحظه ای دارد. از نگاه وی آنهایی که می مانند نه قوی ترین گونه ها هستند و نه هوشمندترین آنها، بلکه آنهایی که بیشترین پاسخ را به تغییر می دهند، ماندگارترند. آنچه در...

ادامه مطلب