فناوری اطلاعات و دولت ها

توسعه فناوری اطلاعات چگونه بر فعالیت های دولت تاثیرگذار است؟ دولت ها از نهادهای متعددی تشکیل شده اند. فناوری اطلاعات موجب ارتقاء سطح خدمات دولت به شهروندان می شود. پیشرفت در شکل گیری پایگاه داده ها، موجب گردیده تا دولت...

ادامه مطلب

تاثیرات فردی فناوری اطلاعات

18 ژانویه 2017 سعید نوری بدون دیدگاه مدیریت فناوری اطلاعات

بکارگیری و توسعه فناوری اطلاعات در جوامع و سازمان ها بر افراد به طور عام (شهروندان) و نیز کارکنان و مستخدمین سازمان ها تاثیرگذار است. این تاثیرات را می توان به صورت زیر بیان کرد: -    مشارکت افراد ناتوان و...

ادامه مطلب