طراحی سایت ویژه شرکت های کوچک

20 ژانویه 2017 سعید نوری بدون دیدگاه راهکارهای طراحی سایت

طراحی سایت ویژه شرکت های کوچک راهکار ويژه پورتال هوشمند برای طراحی سایت ویژه شرکت های کوچک ، بر سه محور اصلي نمايش و ارائه خدمات و محصولات، معرفي شرکت و اطلاع رساني فعاليت هاي شرکت استوار است. بسته به...

ادامه مطلب

طراحی پورتال ویژه سازمان های بزرگ

20 ژانویه 2017 سعید نوری بدون دیدگاه راهکارهای طراحی سایت

طراحی پورتال ویژه سازمان های بزرگ اطلاع رسانی، خدمات الکترونيکی و توسعه فرآیندهای سازمانی، سه محور اصلی راهکار پورتال هوشمند برای طراحی سایت و طراحی پورتال ویژه سازمان های بزرگ است.دستاورد ويژه اين راهکار يک پورتال سازماني است که در...

ادامه مطلب

زیرساختهای کسب و کار BPM در سازمان های فرایندمحور

18 ژانویه 2017 سعید نوری بدون دیدگاه فرایندهای سازمانی

زیرساختهای کسب و کار BPM در سازمان های فرایندمحور زیرساختهای کسب و کار سازمان مشتمل بر مجموعه ای از عناصر زیرساختی است که توجه به آنها موجب تسهیل در دستیابی به عملکرد و رفتارهای موفق سازمان فرایند محور خواهد شد....

ادامه مطلب