طراحی پورتال ویژه موسسات آموزشی

20 ژانویه 2017 سعید نوری بدون دیدگاه راهکارهای طراحی سایت

طراحی پورتال ویژه موسسات آموزشی راهکار ويژه پورتال هوشمند براي طراحی سایت و طراحی پورتال ویژه موسسات آموزشی موسسات آموزشي مبتني بر درک نيازمندي هاي مخاطبان خاص اين موسسات است. دانشجويان و فراگيران، اساتيد و معلمان، پژوهشگران و محققان و...

ادامه مطلب

طراحی پورتال ویژه موسسات مالی

20 ژانویه 2017 سعید نوری بدون دیدگاه راهکارهای طراحی سایت

طراحی پورتال ویژه موسسات مالی پورتال هوشمند راهکار اختصاصي خود را براي طراحی پورتال ویژه موسسات مالی بر اساس ترکيب و چيدمان ويژه اي از سرويس ها و ماژول هاي نرم افزار مديريت محتوا و پورتال خود تدارک ديده است....

ادامه مطلب

طراحی سایت ویژه اشخاص و شخصیت ها

20 ژانویه 2017 سعید نوری بدون دیدگاه راهکارهای طراحی سایت

طراحی سایت ویژه اشخاص و شخصیت ها پزشکان، وکلا، مهندسان، هنرمندان و يا کليه افرادي که در حوزه کاري خود داراي تخصص ويژه اي هستند ممکن است تمایل به ارائه و معرفي تخصص ويژه خود به کاربران و مخاطبين را...

ادامه مطلب

طراحی سایت ویژه شرکت های صنعتی

20 ژانویه 2017 سعید نوری بدون دیدگاه راهکارهای طراحی سایت

طراحی سایت ویژه شرکت های صنعتی حصول به يک راهکار مناسب ويژه شرکت ها و مراکز صنعتي، برای طراحی سایت آن ها در وهله اول نيازمند شناسايي مخاطبان و ذينفعان اصلي وب سايت شرکت هاي صنعتي است. مخاطبان اين دسته...

ادامه مطلب

طراحی سایت ویژه شرکت های کوچک

20 ژانویه 2017 سعید نوری بدون دیدگاه راهکارهای طراحی سایت

طراحی سایت ویژه شرکت های کوچک راهکار ويژه پورتال هوشمند برای طراحی سایت ویژه شرکت های کوچک ، بر سه محور اصلي نمايش و ارائه خدمات و محصولات، معرفي شرکت و اطلاع رساني فعاليت هاي شرکت استوار است. بسته به...

ادامه مطلب