مدیریت ارتباطات با لایه های کسب و کار

مدیریت ارتباطات با لایه های کسب و کار همان گونه که ساختار یک سازمان سرویس دهنده، مشتمل بر لایه های راهبردی، تاکتیکال و عملیاتی است، ساختار کسب و کار سرویس گیرنده نیز از این طبقه بندی تبعیت می کند. پایین...

ادامه مطلب

چگونگی استفاده از BPM در سازمانها

۲۹ دی ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه فرایندهای سازمانی

در این مطلب به ادامه چگونگی استفاده از BPM در سازمانها به منظور پیشرفت در آن سازمان پرداخته می شود. این مقاله ادامه مطلب قبلی می باشد. شفافیت فرایند در برخی اوقات فرایندهای کسب و کار به عنوان یک جعبه...

ادامه مطلب

وظایف مدیر فناوری اطلاعات چیست؟

وظایف مدیر فناوری اطلاعات چیست؟ در پارادایم نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات، عالی ترین مقام اجرایی هر سازمان در حوزه فاوا را تحت عنوان CIO یا Chief Information Officer میشناسیم، اما آیا صرف اطلاق این عنوان به فردی در یک...

ادامه مطلب

تحویل سرویس به مشتری کابوس سرویس دهندگان

تحویل سرویس به مشتری کابوس سرویس دهندگان شاید دشوارترین گام از ارایه هر خدمتی، فاز تحویل سرویس به مشتری، سفارش دهنده یا سرویس گیرنده است؛ جایی که تناسب آنچه مهیا شده با آنچه دلخواه ایشان بوده، به بوته آزمایش گذاشته می...

ادامه مطلب

BPM و نقش واحد فناوری اطلاعات در عملیاتی سازی آن

۲۹ دی ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه فرایندهای سازمانی

BPM تغییراتی که بایستی برای استقرار BPM رخ دهد معمولا در واحد IT بروز می نماید، جایی که برنامه های عملیاتی توسعه می یابند و وظیفه پشتیبانی از تغییرات فرایندی را به عهده داشته و آن را در بهترین حالت...

ادامه مطلب