پورتال وزارت دادگستری ، نقد و بررسی

۲۹ دی ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه پورتال سازمانی , نقد

پورتال وزارت دادگستری نقد و بررسی پورتال وزارت دادگستری به آدرس اینترنتی www.justice.ir به عنوان درگاه رسمی یکی از وزارتخانه های کشور وظیفه اطلاع رسانی در خصوص شرح وظایف، اقدامات، عملکرد و خدمات قابل ارائه وزارت دادگستری جمهوری اسلامی را...

ادامه مطلب

ابزارهای کشف آسیب پذیری پورتال ها

۲۹ دی ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه امنیت سایبری

ابزارهای کشف آسیب پذیری پورتال ها گسترش عملی کاربردهای وب، موجب شده است، دانش و محتوای با ارزش بسیاری، در بستر وب قابل دسترسی باشد. نتیجه ی مشخص و واضح این افزایش ارزش محسوس دانش در بستر و ب و...

ادامه مطلب