نکاتی برای استفاده از فرم ها و لینک گذاری در سایت

18 ژانویه 2017 سعید نوری بدون دیدگاه طراحی سایت

نکاتی برای استفاده صحیح از فرم ها و لینک گذاری در سایت ها هشتاد درصد کاربران، نیازهای خود را از طریق موتورهای جست وجو می یابند. این یک آمار تایید شده از سوی مراکز مختلف بین المللی مرتبط با کاربران...

ادامه مطلب